การแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอสิเกา   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster