คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
  Galleryการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอสิเกา  [ 21 มิถุนายน 2561]  
อบต.บ่อหินร่วมกิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ณ หาดปากเมง  [ 7 มิถุนายน 2561]  โครงการมัคคุเทศน์น้อย รักษ์บ้านเกิด (กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน)  [ 13 มีนาคม 2561]  
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561  [ 21 กุมภาพันธ์ 2561]  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (กิจกรรมจัดทำผ้ามัดย้อม)  [ 13 กุมภาพันธ์ 2561]  
กิจกรรมณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว "โครงหารรักษ์อันดามัน"
 [ 26 มกราคม 2561]  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012