องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง