ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
              One Stop Service : SSO
  งานบริการประชาชน
ขอใช้น้ำประปา อบต.บ่อหิน
-----------------------------------
  ชำระภาษีทีดินและสิ่งก่อสร้าง
----------------------------------
   
   
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
----------------------------------
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
----------------------------------