คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน และคณะอนุกรรมการ LTC
20/07/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไตรมาสที่ 4 และเพื่ออนุมัติ CP กองทุน LTC
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหิน