ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายละเอียด : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012