ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน
  รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012